"De mensen op de werkvloer zijn razend enthousiast, LPC is heel gebruikersvriendelijk."
- Dirk Draaisma, hoofd bedrijfsbureau
  Artikel Reikwijdte van Lean
  Artikel 100% leverbetrouwbaarheid

 

"Eindelijk inzicht in de nog beschikbare capaciteit."
- Peter van der Meer, directeur


"Ik ben dolblij met het systeem, eindelijk kan ik direct zien waar elke order is."
- Jan van der Meulen, assistent bedrijfsleider
  Artikel 20% productiviteits- verbetering>


"Met LPC brengen wij de verant- woording lager op de werkvloer."
- Ir. Hugo Sintnicolaas, directeur

 

“Het is echt ideaal”
- Frans Vermeer, bedrijfsleider